За нас Toggle

„Ди Ем Ай Дивелопмънт“ е компания, която беше създадена с идеята да представи на своите клиенти интегрирано обслужване в областта на маркетинговите комуникации. В екипа ни са професионалисти с доказан опит в няколко основни области, които гарантират предоставянето на качествена услуга – маркетинг, комуникации, връзки с обществеността, дизайн и предпечатна подготовка, видео и фото заснемане, видеомонтаж на клипове и тв продукция.

В момента компанията е една от малкото на пазара, които предлагат специализирана услуга в областта на осигуряването на комуникация и публичност по проекти, финансирани по различни Оперативни програми на ЕС. Сред дейностите, които изпълняваме, са организиране на публични събития – пресконференции, откриване на дейности по проекти, организиране на публичност на „първа копка“, организиране на междинни и финални пресконференции, дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на информационни материали – папки с информационно съдържание, флаери, листовки и брошури.

Сред дейностите ни са и професионално фото и видео заснемане на различни типове продукция – информационни репортажи, кратки рекламни клипове и филми.

ShutDown