Проекти Toggle

Основните проекти, по които работим, са свързани със сферата на дейност на клиентите на фирмата. Екипът ни има доказана експертност в няколко основни области в сферата на обществения и икономически живот.

-        Правителствени организации: министерства и агенции

-        Неправителствени организации

-        Общини

-        Корпоративни клиенти

ShutDown