Услуги Toggle

Компанията ни е специализирана в осигуряването на кампании по информация и публичност за проекти, финансирани по различни оперативни програми. Имаме експертиза и в реализирането на различни събития. В екипа ни има и специалисти по подготовка на различни печатни материали.

Ако разпознаете някоя от изброените услуги като такава, от която се нуждаете, ние с удоволствие ще ви предложим да се срещнем и да помислим заедно как да ви бъдем полезни със своите знания и опит:

-        Реализиране на кампании по информация и публичност за проекти, финансирани по различни оперативни програми на ЕС

-        Организиране на пресконференции

-        Организиране и провеждане на информационни кампании в различни медии – интернет, печатни, радио и ТВ

-        Подготовка на информационни материали

-        Дизайн, предпечат и отпечатване на флаери, брошури, папки, тефтери, календари и всички останали материали на хартиен носител, на винил, пенокартон или ПВЦ материал

-        Фото и видеозаснемане

-        Идеен проект и провеждане на различни кампании в социални мрежи

ShutDown